BİLGİ EDİNME BAŞVURU FORMU
Tüzel Kişiler İçin
Tüzel Kişi Ünvanı *
Tüzel Kişinin Adresi *
İl *
İlçe *
Posta Kodu
Telefon
Cep Telefonu
Faks
Yetkili Kişinin TC Kimlik Numarası *
Yetkili Kişinin Adı *
Yetkili Kişinin Soyadı *
Yetkili Kişinin E-Posta Adresi *
Yetkili Kişinin İmzası :
(Not : Yetki Belgem Ek'te sunulmaktadır)
Cinsiyeti *
Cevap Şekli *
      4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı kanunu gereğince istediğim bilgi veya belgeler aşağıda belirtilmiştir.
      Gereğini arz ederim.
İstenen Bilgi ve Belgeler *