BİLGİ EDİNME BAŞVURU FORMU
Gerçek Kişiler İçin
TC Kimlik No *
Adı *
Soyadı *
Cinsiyeti *
Adres *
Posta Kodu
Telefon
Cep Telefonu
Faks
İl *
İlçe *
Cevap Şekli *
E-Posta Adresi *
      4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı kanunu gereğince istediğim bilgi veya belgeler aşağıda belirtilmiştir.
      Gereğini arz ederim.
İstenen Bilgi ve Belgeler *